Skip to contentКатегория: Закони и правилници

 1. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 2. Промени в осигурителните вноски за 2017 г. януари 7, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 3. Какви Парични Обезщетения ще се Изплащат през 2017 година ? януари 5, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 4. Закон за Предучилищното и Училищно Образование януари 16, 2016

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 5. ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2016 година януари 13, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 6. Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд януари 11, 2016

  Публикувано в Закони и правилници.

 7. Пенсиониране през 2016 година януари 10, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 8. Пенсиониране на Учителите през 2016 година януари 8, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Бланки на Справки от Детската Градина за Детски Надбавки януари 6, 2016

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 10. Ново за Детските Надбавки за 2016 година януари 3, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 11. РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ декември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Правилници.

 12. ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ ноември 26, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 13. Данъчни Облекчения за Родители с Непълнолетни Деца за 2018 година ноември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 14. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 15. Промени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г. юли 24, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 16. Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице февруари 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 17. Наказание на ученик февруари 10, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ февруари 9, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 19. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ февруари 8, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Наредби, Нормативни документи в образованието.

 20. Индивидуална форма на обучение февруари 7, 2015

  Публикувано в Закони и правилници.

 21. Преместване на ученик в друго училище февруари 6, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 22. Прекратяване на платен годишен отпуск поради болнични януари 19, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Указания.

 23. ЗАКОН за семейни помощи за деца ноември 17, 2014

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 24. получаване на повече от една пенсия ноември 5, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 25. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ октомври 13, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Постановления.