Skip to contentКатегория: Закони

Действащи закони в социално-икономическия живот в България

 1. ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение март 25, 2020

  Публикувано в Закони.

 2. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Закон за Предучилищното и Училищно Образование януари 16, 2016

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 4. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 5. Промени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г. юли 24, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 6. Прекратяване на платен годишен отпуск поради болнични януари 19, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Указания.

 7. ЗАКОН за семейни помощи за деца ноември 17, 2014

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 8. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ февруари 9, 2012

  Публикувано в Закони, Наредби и постановления, Правилници, Указания.