Skip to contentКатегория: Нормативни документи в образованието

Актуални закони, постановления, наредби, правилници, заповеди и указания относно средното образование в българия

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Модул „Културните институции като образователна среда“ май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Национална програма „Успяваме заедно” май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Модул „Библиотеките като образователна среда“ май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Заповед за ПИС и инструктажи за ДЗИ май 16, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ май 15, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите май 13, 2020

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Национални програми 2020 май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 11. Заповеди на министъра относно ДЗИ и НВО май 13, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН.

 12. АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО май 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2020/21 г. май 7, 2020

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 14. Нови дати и изключен материал за НВО и ДЗИ май 5, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Програма за гарантиране на безлихвени кредити за лица април 22, 2020

  Публикувано в ПМС, Указания.

 16. Допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование април 17, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 17. Заповеди на министъра на образованието и документи за провеждане на НВО април 3, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Заповед за възнагражденията на учителите при обучение в електронна среда април 3, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Дейности и образци на документи по приемане в XI, VIII и V клас април 1, 2020

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Безплатни видеоуроци „Учим онл@йн с учител“ март 23, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА март 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Срок за подаване на заявление за допускане до ДЗИ март 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити март 5, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Наредба №1 за изпитите за професионална квалификация март 5, 2020

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 25. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.