Skip to contentКатегория: Нормативни документи в образованието

Актуални закони, постановления, наредби, правилници, заповеди и указания относно средното образование в българия

 1. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти февруари 15, 2023

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Закон за професионалното образование и обучение февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 3. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищното образование февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 4. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ януари 10, 2023

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 5. Процедура по законосъобразно налагане на санкции на ученици януари 9, 2023

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Правилници, Указания.

 6. Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ декември 1, 2022

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 7. Процедура за уведомяване на министъра за възникнали инциденти ноември 24, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ноември 23, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 9. Национална програма „Иновации в действие“ ноември 21, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия ноември 5, 2022

  Публикувано в Други.

 11. Възстановяване на разходи за транспорт или наем на учители септември 30, 2022

  Публикувано в Други.

 12. Образец на доклад за разрешаване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г. септември 8, 2022

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. Изменение Наредба за нормиране и заплащане на труда септември 3, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 14. Изменение и допълнение на наредба №4 за учебния план август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. Компенсиране разходите за частна градина август 16, 2022

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 17. Възстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд август 2, 2022

  Публикувано в Други, Указания.

 18. Модернизация на образователна среда юли 22, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Наредба за конкурсите за директори юли 12, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА ОБУЧЕНИЕТО В КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА юни 2, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. НП „Хубаво е в детската градина“ май 23, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Матури 21/22 г. – тестове и отговори май 20, 2022

  Публикувано в Нормативни документи в образованието.

 23. Правила за определяне на заплатите на директорите на училищата май 19, 2022

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Национални програми за развитие на образованието 2022 г. май 17, 2022

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 25. Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година май 16, 2022

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.