Skip to contentКатегория: Нормативни документи в образованието

Актуални закони, постановления, наредби, правилници, заповеди и указания относно средното образование в българия

 1. Изменение и допълнение на Наредба №10, №4 и Наредба №5 септември 16, 2020

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Указания на МЗ за присъственото обучение септември 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Изисквани здравни документи за училище и детска градина септември 2, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Заповеди за учебната 2020/2021 година август 31, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 5. НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 август 27, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година август 25, 2020

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г август 21, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, ПМС, Постановления.

 8. Национална програма ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ август 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ август 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Постановление № 166 г. за изплащане на паричните средства за физическа активност август 11, 2020

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 11. Указания за посещение на деца в детски ясли и градини август 5, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН юли 30, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА юли 15, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 14. Инструкции за достъп до @edu.mon.bg юли 4, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. График на дейностите ДЗИ август-септември юни 20, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 16. ДТВ на директор за провеждане НВО, ДЗИ и ДИППК юни 20, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 17. Удължаване на сроковете за реализиране на изяви по интереси юни 20, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. РЕГЛАМЕНТ на Национално състезание„Акад. Любомир Чакалов“ юни 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас юни 10, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ юни 9, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. Тестове и отговори матури 2020 г. юни 2, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение май 29, 2020

  Публикувано в Други, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 23. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Модул „Културните институции като образователна среда“ май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 25. Национална програма „Успяваме заедно” май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.