Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. Възстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд август 2, 2022

  Публикувано в Други, Указания.

 2. Модернизация на образователна среда юли 22, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. НП „Хубаво е в детската градина“ май 23, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година май 16, 2022

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 5. Образование за утрешния ден май 10, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. По-високи учителски заплати от 1 април 2022 година април 4, 2022

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА МОГАТ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВАТ В ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“ декември 15, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Как ще се образува бала за прием във ВУЗ за 2022/2023 година декември 10, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. БЕЗ ТЕСТОВЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ И ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ декември 1, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 10. Проект „Ученически практики — 2” ноември 23, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 11. Анекс към колективен договор в образованието ноември 11, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 12. Проект за късометражен студентски филм октомври 21, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други.

 13. Годишна програма за спортни съоръжения в държавните и общинските училища октомври 19, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Кандидатстване за физкултурни салони и спортни площадки октомври 14, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Насоки за училища, детски градини и ЦПЛР септември 28, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 16. Аргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние септември 27, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Списък на защитени направления и специалности септември 8, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини август 31, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 19. Как да кандидатствате в VIII клас – стъпки юли 1, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Безвъзмездна помощ за Ученически практики юни 16, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Национално външно оценяване в VII клас и X клас юни 15, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Национална програма „Отново заедно“ юни 1, 2021

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Постановления.

 23. Инструктаж на ученика и квестора НВО IV клас март 18, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Национални програми 2021 март 11, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 25. Подкрепа за приобщаващо образование март 3, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.