Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. График на Кандидатстудентската борса’2020 януари 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас декември 6, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Анекс към КТД в образованието подписан на 12.11.2019 г. ноември 13, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците октомври 25, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 7. УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ октомври 17, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. Заявка за получаване на средства за храненето на децата и учениците от I до IV клас септември 27, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии септември 18, 2019

  Публикувано в Други.

 10. Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 11. Модели на НВО през учебната 2019/20 година септември 6, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. График на дейностите по приемането на ученици след основно образование 2019/20 септември 4, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. График на дейностите за провеждането на ДЗИ 2019/20 г. септември 2, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Графици на дейностите по провеждане на външно оценяване септември 2, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Процедура по признаване на квалификационни кредити юни 26, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Приобщаващо образование – образци на документи юни 25, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Тестове и отговори НВО VII клас 2018/19 юни 17, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Тестове и отговори ДЗИ 2018/19 година май 21, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити май 21, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ май 16, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване IV клас 2018/2019 г. май 9, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ и ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС април 20, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Националната програма „Мотивирани учители“ април 18, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА април 13, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 25. Национални програми 2019 април 9, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.