Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. Указания на МЗ за присъственото обучение септември 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Изисквани здравни документи за училище и детска градина септември 2, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 август 27, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Национална програма ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ август 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ август 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Указания за посещение на деца в детски ясли и градини август 5, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН юли 30, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 8. ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА юли 15, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Инструкции за достъп до @edu.mon.bg юли 4, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. ДТВ на директор за провеждане НВО, ДЗИ и ДИППК юни 20, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. РЕГЛАМЕНТ на Национално състезание„Акад. Любомир Чакалов“ юни 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас юни 10, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Тестове и отговори матури 2020 г. юни 2, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение май 29, 2020

  Публикувано в Други, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Модул „Културните институции като образователна среда“ май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Национална програма „Успяваме заедно” май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Модул „Библиотеките като образователна среда“ май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Национални програми 2020 май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО май 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. Дейности и образци на документи по приемане в XI, VIII и V клас април 1, 2020

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Безплатни видеоуроци „Учим онл@йн с учител“ март 23, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 25. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА март 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.