Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. Безплатни видеоуроци „Учим онл@йн с учител“ март 23, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА март 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Срок за подаване на заявление за допускане до ДЗИ март 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити март 5, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 6. Указания за попълване на заявление за командировка февруари 20, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. Кандидатстване Иновативно Училище за 2020/2021 г. януари 25, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Мотивирано предложение за преместване на ученик януари 24, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. НВО Х клас – Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика януари 22, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Проект „Образование за утрешния ден“ януари 22, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 11. График на Кандидатстудентската борса’2020 януари 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас декември 6, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Анекс към КТД в образованието подписан на 12.11.2019 г. ноември 13, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците октомври 25, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 17. УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ октомври 17, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. Заявка за получаване на средства за храненето на децата и учениците от I до IV клас септември 27, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии септември 18, 2019

  Публикувано в Други.

 20. Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Модели на НВО през учебната 2019/20 година септември 6, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. График на дейностите по приемането на ученици след основно образование 2019/20 септември 4, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. График на дейностите за провеждането на ДЗИ 2019/20 г. септември 2, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Графици на дейностите по провеждане на външно оценяване септември 2, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 25. Процедура по признаване на квалификационни кредити юни 26, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.