Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. ДТВ на директор за провеждане НВО, ДЗИ и ДИППК юни 20, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 2. РЕГЛАМЕНТ на Национално състезание„Акад. Любомир Чакалов“ юни 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас юни 10, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Тестове и отговори матури 2020 г. юни 2, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение май 29, 2020

  Публикувано в Други, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. Модул „Културните институции като образователна среда“ май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Национална програма „Успяваме заедно” май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Модул „Библиотеките като образователна среда“ май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 11. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Национални програми 2020 май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО май 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Дейности и образци на документи по приемане в XI, VIII и V клас април 1, 2020

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Безплатни видеоуроци „Учим онл@йн с учител“ март 23, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 16. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА март 19, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Срок за подаване на заявление за допускане до ДЗИ март 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити март 5, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 20. Указания за попълване на заявление за командировка февруари 20, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Кандидатстване Иновативно Училище за 2020/2021 г. януари 25, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Мотивирано предложение за преместване на ученик януари 24, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. НВО Х клас – Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика януари 22, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Проект „Образование за утрешния ден“ януари 22, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 25. График на Кандидатстудентската борса’2020 януари 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.