Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. Рейтингова система на висшите училища в Република България март 21, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Национална програма за развитие на образованието „Заедно за всяко дете” януари 9, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Извадкова верификация на разходооправдателни документи по проект ТВОЯТ ЧАС – фаза I ноември 8, 2018

  Публикувано в Други.

 5. ПРОЕКТ: ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ октомври 31, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. октомври 18, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ септември 28, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Национална програма „С грижа за всеки ученик” юни 30, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ юни 30, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас юни 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (11.06.2018) юни 11, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. СПИСЪК на нормативната уредба в средното образование май 25, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Национални програми в образованието за 2018 май 18, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите май 15, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 15. Tестове и верни отговори Национално външно оценяване IV клас 2017/2018 година май 13, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Служебна бележка – бланка за резултати на състезание или олимпиада по математика май 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап април 12, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Противодействие на тормоза и насилието в образованието април 11, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 19. Правила за прием в V клас в Софийска математическа гимназия за 2018/19 г. април 4, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. План – прием в VIII клас за учебната 2018/19 г. в област София – град април 1, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. Списък на защитените и средищни детски градини и училища 2018/19 декември 21, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” август 22, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. Правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община август 11, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Критерии за Средищни и Защитени Детски Градини и Училища юли 26, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 25. Училища с национално значение юли 24, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.