Skip to contentКатегория: Заповеди на МОН

Заповеди на МОН

 1. Определяне норматив на кариерни консултанти февруари 16, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища януари 26, 2019

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Публикуване на електронните страници на задължителна информация за услугите предоставяни от образователните институции януари 23, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Правила за информационна сигурност при НВО VII клас януари 19, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 5. Дигитален инструмент Платформа SELFIE януари 16, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 6. Национална програма за развитие на образованието „Заедно за всяко дете” януари 9, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г. октомври 18, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Нови програми за обучение по БДП септември 26, 2018

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. Заповеди на МОН за учебната 2018/2019 година септември 2, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 10. Изисквания за провеждане на национално външно оценяване април 25, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 11. Правила за определяне заплатите на директорите април 20, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 12. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап април 12, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 13. Противодействие на тормоза и насилието в образованието април 11, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 14. План – прием в VIII клас за учебната 2018/19 г. в област София – град април 1, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Прием в V и VIII клас за учебната 2018/19 г. март 31, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. График на дейностите по прием след 7 клас 2017/18 г. февруари 28, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. Kандидатстване след 7 клас 2018 година февруари 16, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година юли 28, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Заповед и График за Ученически Олимпиади и Състезания за 2015-16 октомври 9, 2015

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.