Skip to contentКатегория: Наредби на МОН

Нови наредби на МОН

 1. Наредба за обмен на информация при пътнотранспортни произшествия с деца март 7, 2019

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда януари 30, 2019

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Наредба №9 за институциите в образованието-изменение и допълнение януари 25, 2019

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Електронна платформа с информационна система за занимания по интереси януари 2, 2019

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. октомври 23, 2018

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Изменение и допълнение на НАРЕДБА №5 за общообразователната подготовка октомври 12, 2018

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. Изменение и допълнение наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование октомври 11, 2018

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба No 5 от 2016 г. за предучилищното образование септември 12, 2018

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. Нови учебни програми август 17, 2018

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 10. Наредба за документите за професионално обучение юли 23, 2018

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 11. Kандидатстване след 7 клас 2018 година февруари 16, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. Наредба за познавателните книжки и учебници януари 3, 2018

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 13. Наредба за приобщаващото образование ноември 24, 2017

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 14. Наредба за финансирането в системата на образованието октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Наредба за регистъра на професионалните колежи октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. Изменение и допълнение наредба №10, наредба №11 и наредба №9 октомври 5, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Изменение и допълнение на Наредба №8 за информацията и документите в образованието октомври 4, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Наредба за изменение и допълнение на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда септември 20, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Наредба за обучение на лицата получили международна закрила септември 8, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Наредба за Качеството на Професионалното Образование септември 17, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. Наредба за Провеждане на Обучение чрез работа септември 16, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 22. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА август 31, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 23. Наредба валидиране професионални знания май 3, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА декември 8, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 25. Инструкция за целодневна организация ноември 14, 2014

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.