Длъжностни характеристики


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на  СТАРШИ ТРЕНЬОРДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СТАРШИ ТРЕНЬОР

07.11.2014 Бланки

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СТАРШИ ТРЕНЬОР– ОСНОВНИ ТРУДОВИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Общи задължения : •Поддържа подходящ външен вид при или във връзка с изпълнение на служебните си задължения •Проявява лоялност и конфиденциалност при изпълнение на служебните си задължения •Грижи се за опазването на имуществото на  клуба ,  като взема [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНЬОР, ХАРАКТЕРИСТИКА на СТАРШИ ТРЕНЬОР,

Търговски представителТърговски представител

27.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски представител Определение Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. (2) Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи [...]

Виж целия документ

Търговски представител, Търговски представител права и задължения, търговски представители длъжностна характеристика,

Търговски посредникТърговски посредник

26.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски посредник Определение Чл. 49. (1) Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. (2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 1996 г.) За посредничество при договори за морски превоз, застраховане и при борсови сделки се прилагат разпоредбите за тези дейности, дори ако посредничеството е извършено от търговски посредник. Дневник на търговския [...]

Виж целия документ

Търговски посредник, Търговски посредник задължения,

Основни задачи експерт обществени поръчкиОсновни задачи експерт обществени поръчки

09.08.2014 Длъжностни характеристики

Основни задачи на «Главен експерт обществени поръчки» 1.Подготвя и изпраща предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки. 2. Публикува и администрира обяви за възлагане на малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП. 3. Изготвя документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, като стриктно спазва изискванията за ЗОП и НВМОП. 4.Участва в комисии за [...]

Виж целия документ

експерт обществени поръчки длъжностна характеристика, експерт обществени поръчки задачи,

2144 Машинни инженери основни задачи2144 Машинни инженери основни задачи

15.06.2014 Длъжностни характеристики

2144 Машинни инженери основни Машинните инженери провеждат проучвания, съветват, проектират и управляват производство на машини, самолети, кораби, промишлени съоръжения, оборудване и системи; контролират тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и консултират относно материали, продукти и процеси. Машинните инженери изпълняват следните основни задачи: •консултират и проектират машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, [...]

Виж целия документ

инженер корабни двигатели длъжностна, машинен инженер длъжностна, Машинни инженери основни задачи,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.