Skip to contentКатегория: Длъжностни характеристики

 1. Учители за лица със специални образователни потребности юли 30, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Одитори и счетоводители юли 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Преподаватели във висши училища юли 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Учители по общообразователна подготовка в средното образование юли 27, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО юли 26, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Персонал по кодиране и редактиране на документи, Деловодители/архивари юли 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Персонал, водещ стокови и транспортни документи юли 24, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Продавачи на пазари и амбулантни търговци юли 22, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства юли 21, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати юли 20, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи юли 19, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Други неквалифицирани работници, н.д. юли 18, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Работници в преработващата промишленост юли 17, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Работници в градинарството юли 15, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Работници в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства юли 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Работници в животновъдни стопанства юли 13, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. Работници в растениевъдни стопанства юли 12, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Управляващи и изпълнителни директори юли 11, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Монтажници основни задачи юни 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЛАДШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ май 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Длъжностна характеристика на младши експерт” Държавна собственост” в областна администрация май 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Персонал, информиращ клиенти-основни задачи май 23, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Здравен медиатор май 13, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Оптици и оптометристи март 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 25. Специалисти по образователни методи март 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.