Длъжностни характеристики


3152 Корабни палубни офицери и пилоти3152 Корабни палубни офицери и пилоти

22.05.2014 Длъжностни характеристики

3152 Корабни палубни офицери и пилоти Корабните палубни офицери и пилоти командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове, изпълняват, свързани с тях функции на брега. Корабните палубни офицери и пилоти изпълняват следните основни задачи •командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове в открито море и по вътрешните водни пътища; •контролират и участват във [...]

Виж целия документ

3152 Корабни палубни офицери и пилоти, капитан на кораб основни задачи, лоцман основни задачи, шкипер основни задачи,

Духовници и специалисти по религииДуховници и специалисти по религии

16.05.2014 Длъжностни характеристики

2636 Духовници и специалисти по религии Духовниците и специалистите по религии прославят свещени традиции, практики и вярвания. Те провеждат религиозна служба, честват или ръководят церемонии на религиозната си вяра или вероизповедание, предоставят духовни или морални насоки и изпълняват други функции, свързани с практикуването на дадена религия. Духовниците и специалистите по религии изпълняват следните основни задачи: [...]

Виж целия документ

духовници длъжностна характеристика, Духовници и специалисти по религии, Духовници основни задачи, религиозни дейности длъжностни, религиозни служители основни задачи,

Длъжностна характеристика на психологДлъжностна характеристика на психолог

26.03.2014 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Длъжност: ПСИХОЛОГ I. Длъжностни изисквания. Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства. Осъществява индивидуално консултиране на деца и младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие. Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХОЛОГ, длъжностна характеристика психолог работещ с деца, психолог задължения,

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ

24.03.2014 Длъжностни характеристики

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ Издадена от Министерството на народната просвета 1989 г. I. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Работи с поверената му група ученици от училище-полуинтернат, училище-интернат, полуинтернатна група, Дом за деца и юноши, общежитие или пансион; организира самоподготовката на учениците в групата, изгражда у тях умения и навици за самостоятелен учебен труд; оказва [...]

Виж целия документ

възпитател, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ВЪЗПИТАТЕЛ, длъжностни характеристики в образованието, ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности,

732 Печатари и сродни на тях732 Печатари и сродни на тях

20.10.2013 Длъжностни характеристики

732 Печатари и сродни на тях Печатарите и сродни на тях извършват предпечатна подготовка, настройват и управляват печатни машини, подвързват и извършват довършителни операции на печатни произведения, изработват пробни екземпляри и управляват различно печатарско оборудване. Печатарите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на изображения на [...]

Виж целия документ

732 Печатари длъжностни характеристики, 732 Печатари и сродни на тях, 732 Печатари и сродни на тях основни задачи, Оформители и книговезци длъжностна характеристика, Техници в предпечатната подготовка длъжностна характеристика,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.