Skip to contentКатегория: Длъжностни характеристики

 1. Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори март 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Инспектори по противопожарна охрана март 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Обслужващ персонал на бензиностанции март 9, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Машинни оператори в металургичното производство февруари 22, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти февруари 21, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Парамедицински специалисти февруари 20, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд февруари 16, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина февруари 15, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Лекари специалисти февруари 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. 811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали февруари 12, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали февруари 6, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Началник отдели в общинска администрация февруари 5, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Длъжностни характеристики в общинската администрация февруари 4, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти февруари 1, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия януари 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Длъжност дезинфектори и сродни на тях януари 24, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТ януари 16, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи ноември 10, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството ноември 8, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори ноември 6, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Специалисти по бази данни и мрежи ноември 5, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Спортисти и работещи в областта на спорта ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Финансови анализатори ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Обслужващ персонал на хранителни щандове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 25. Продавачи в контактни центрове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.