Skip to contentКатегория: Указания

 1. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 2. Дигитален инструмент Платформа SELFIE януари 16, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Национална програма за развитие на образованието „Заедно за всяко дете” януари 9, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г. януари 7, 2019

  Публикувано в Указания.

 5. Електронна платформа с информационна система за занимания по интереси януари 2, 2019

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 6. Промяна на фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване август 7, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 7. Нови банкови такси август 2, 2018

  Публикувано в Указания.

 8. Противодействие на тормоза и насилието в образованието април 11, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. График на дейностите по прием след 7 клас 2017/18 г. февруари 28, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Kандидатстване след 7 клас 2018 година февруари 16, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 11. Промени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година януари 9, 2018

  Публикувано в Указания.

 12. Постановление на МС за механизъм по обхващане и задържане в образователната система август 4, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления, Указания.

 13. Наемане на работа на чужденци в България юни 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 14. Подаване на заявление за кандидатстване в VIII клас юни 16, 2017

  Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 15. Как ще се формира бала за прием след 7 клас? юни 3, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

 16. Преназначаване на възпитателите на длъжност учител април 24, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. март 31, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища март 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, Указания.

 19. Изпитни Програми за Кандидатстване след 7 и 8 Клас март 21, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

 20. Кои Висши Училища Ще Приемат с Резултат от Матурите март 10, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община март 8, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 22. Информация за Изготвяне на Проект за Иновативно Училище януари 20, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 23. Данъчни промени за 2017година януари 8, 2017

  Публикувано в Указания.

 24. Промени в осигурителните вноски за 2017 г. януари 7, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 25. Какви Парични Обезщетения ще се Изплащат през 2017 година ? януари 5, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.