Skip to contentКатегория: Указания

 1. Безработните запазват социалните си помощи юни 5, 2020

  Публикувано в Указания.

 2. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ юни 3, 2020

  Публикувано в Указания.

 3. Актуализирани указания за туристически обекти юни 1, 2020

  Публикувано в Указания.

 4. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение май 29, 2020

  Публикувано в Други, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 5. Мерки на социалното министерство след извънредното положение май 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 6. Помощ за семейства с деца май 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 7. Заповеди на министъра на здравеопазването май 20, 2020

  Публикувано в Заповеди, Указания.

 8. Стъпки за подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път май 8, 2020

  Публикувано в Указания.

 9. Получаване на ПИК от НОИ май 8, 2020

  Публикувано в Указания.

 10. Eднократна помощ от 375 лева май 4, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 11. Еднократна помощ за родители в неплатен отпуск април 27, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 12. Oтсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки април 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 13. Предоставяне на необезпечени оборотни кредити на фирми април 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 14. Програма за гарантиране на безлихвени кредити за лица април 22, 2020

  Публикувано в ПМС, Указания.

 15. Мерки за подкрепа на творци и артисти април 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 16. Данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение април 15, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 17. Как се кандидатства за безлихвен кредит април 15, 2020

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления, Указания.

 18. Регистрация в бюрото по труда без посещение на място април 10, 2020

  Публикувано в Указания.

 19. Отлагат се сроковете за регистрация в бюрата по труда април 2, 2020

  Публикувано в Указания.

 20. Указания за попълване на заявление за командировка февруари 20, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Указания за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск февруари 19, 2020

  Публикувано в Указания.

 22. УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ октомври 17, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г. септември 12, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. Правила за прием в детските градини и ясли в София април 22, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 25. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ и ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС април 20, 2019

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.