Skip to contentУказания за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката

Министерството на културата изготви указания за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката

5 юни 2020 г.

Указания и препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката за всички културни институти в страната изготви Министерството на културата. Спазването им се налага във връзка с разрешението за провеждане на масови културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други).

Участниците във всяко културно събитие са задължени да се съобразяват със заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки, се казва в указанията на Министерството на културата.

Методически указания за работата на музеите, художествените галерии, културните инстутути и огранизациите с дейности в областта на културното наследство

Методически указания и препоръки за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки

Методически указания и препоръки към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища

Препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за филмовата индустрия (за кино)

Препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (за сцени на открито)

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , , .