Skip to contentФинансови и инвестиционни консултанти

2412 Финансови и инвестиционни консултанти

Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.

Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните основни задачи:

•изграждат и поддържат клиентска база;

•разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова информация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии;

•определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им;

•организират покупка или продажба на акции и облигации за клиенти;

•наблюдават инвестиционното състояние, преразглеждат и ревизират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и изменения;

•препоръчват и организират застрахователни обезпечения за клиенти.

Примерни длъжности в единичната група:

–експерт, финансово планиране

–инвестиционен консултант

–експерт, хеджиране

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .