Skip to contentНеобходими документи при кредит за ремонт

ПРИ КРЕДИТНА СДЕЛКА ЗА РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОВЪРШВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

• ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА;

• УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ЛИПСА/НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ ИМОТИТЕ;

• ПСД (ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ)/ КСС (КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА) ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СМР (СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ), ОБЕКТ НА КРЕДИТА

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , .