Skip to contentНови заплати в образованието

Група Длъжност Минимална основна

заплата от

1 октомври 2015 г.

Минимална основна

заплата до 30

септември 2015 г.

Педагогически специалисти

на ръководни длъжности

директор на училище, детска

градина и обслужващо звено

750 лв. 680 лв.
помощник-директор 700 лв. 630 лв.
ІІ. Педагогически
специалисти
младши учител, младши възпитател, учител,

ръководител на компютърен кабинет,

ръководител на филиал в междуучилищен

център за трудовополитехническо обучение

(МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически

съветник, корепетитор, хореограф, педагог,

ресурсен учител, възпитател

600 лв. 530 лв.
старши учител, старши възпитател 625 лв. 550 лв.
главен учител, главен възпитател 660 лв. 590 лв.

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .