Skip to contentПравила за ученическите олимпиади и състезания и декларации

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и  състезания и декларации за информираност и съгласие

заповед РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и утвърждаване на декларации за информираност и съгласие (над 16 г., под 16 г.).

Приложение: съгласно текста.

Публикувано в Бланки, Заповеди.

Етикети , .