Skip to content 1. Карта за оценка на физическата годност на водач на МПС ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Удостоверение за здравословно състояние на водач на МПС ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 3. Безработни лица-насърчаване териториалната мобилност ноември 30, 2011

  Публикувано в Указания.

 4. Удостоверения за военна служба-наборна и щатна ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 5. Правилник за използване на архивни документи ноември 30, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 6. Заявление за достъп до обществена информация ноември 30, 2011

  Публикувано в Молби и заявления.

 7. Полицейска закрила на дете-искане ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 8. Декларация за тайната на осиновяване ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации.

 9. Наредба за кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни семейства ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления, Наредби, Наредби и постановления.

 10. Заявка за лицата,които имат право на безплатна винетка ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 11. Молба-декларация за освобождаване от винетни такси ноември 28, 2011

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 12. Наредба за освобождаване на лица с намалена работоспособност и увреждания от винетни такси ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

 13. Наредба за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 14. Наредба за отпускане на целева помощ за отопление ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

 15. Наредба за качеството на водата за питейно-битови цели ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

 16. Наредба за санкциите при замърсяване на околната среда ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

 17. Наредба за закрила на деца с изявени дарби ноември 27, 2011

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 18. Наредба за конкурсите на директори на държавни културни институти ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 19. Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Наредба за определяне броя на учениците в паралелка в училищата по изкуствата ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 21. Наредба №5 от 2010 г. условия за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и критерии за постоянни пасища ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 22. Наредба №5 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 23. Наредба №5 от 2009 г. за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.

 24. Наредба за определяне цени на земеделските земи ноември 27, 2011

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления.

 25. Наредба №2 от2011г. за специалните изисквания за участие в схеми за национални доплащания ноември 27, 2011

  Публикувано в Наредби и постановления.