Skip to content 1. Карта за оценка на физическата годност на водач на МПС ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Удостоверение за здравословно състояние на водач на МПС ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 3. Социално подпомагани безработни-насърчаване-указания ноември 30, 2011

  Публикувано в Указания.

 4. Безработни лица-насърчаване териториалната мобилност ноември 30, 2011

  Публикувано в Указания.

 5. Удостоверения за военна служба-наборна и щатна ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 6. Правилник за използване на архивни документи ноември 30, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 7. Тарифа на таксите и цени на услугите от Държавна агенция“ Архиви“ ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 8. Тарифа на таксите в туризма ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 9. Изплащане компенсации за непълно работно време-постановление №44,декларации ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници.

 10. Заявление за достъп до обществена информация ноември 30, 2011

  Публикувано в Молби и заявления.

 11. Наредба за закрила на деца с изявени дарби-документи ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди, Закони и правилници.

 12. Полицейска закрила на дете-искане ноември 30, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 13. Декларация за тайната на осиновяване ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации.

 14. Наредба за кандидатстване,подбор и утвърждаване на приемни семейства ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления.

 15. Заявка за лицата,които имат право на безплатна винетка ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 16. Молба-декларация за освобождаване от винетни такси ноември 28, 2011

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 17. Наредба за освобождаване на лица с намалена работоспособност и увреждания от винетни такси ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 18. Наредба за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 19. Наредба за отпускане на целева помощ за отопление ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 20. Наредба за качеството на водата за питейно-битови цели ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 21. Наредба за санкциите при замърсяване на околната среда ноември 28, 2011

  Публикувано в Закони и правилници.

 22. Тарифа за държавните такси,събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 23. Тарифа на таксите и разноските на частните съдебни изпълнители ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 24. Тарифа за таксите,събирани от съдилищата,прокуратурата,следствените служби и Министерството на правосъдието ноември 28, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 25. Закон за културното наследство ноември 27, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди, Закони и правилници.