Skip to content 1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЗМЕТИК януари 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСПЕКТОР по БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ януари 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАВЕЖДАЩ ЛИЧЕН СЪСТАВ януари 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а, 8в от Закона за семейни помощи за деца януари 31, 2012

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 5. СПИСЪК на работното облекло и личните предпазни средства януари 31, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 6. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНЖЕНЕР- ХИМИК януари 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на временен/сезонен обект януари 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 8. Д Е К Л А Р А Ц И Я за ГМО януари 30, 2012

  Публикувано в Декларации.

 9. Заявление за становище относно въвеждане в експлоатация на обект януари 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 10. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за търговия на дребно с храни януари 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за търговия на едро с храни януари 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 12. Здравна оценка и съгласуване на седмично разписание на учебните занятия януари 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления, Указания.

 13. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСПЕЧЕР януари 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Съгласуване на Указание за дезинфекция януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. Микробиологични и паразитологични изследвания януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 16. Извършване на лабораторни услуги януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 17. Издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 18. Издаване на международно имунизационно свидетелство януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 19. Издаване на удостоверение за професионална подготовка на изпълнители, извършващи дезинсекция и дератизация януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 20. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЛОВОДИТЕЛ януари 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВЕН ГОТВАЧ януари 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ДЕТЕГЛЕДАЧКА В ДЕТСКА ЯСЛА януари 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКА ЯСЛА януари 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Издаване на заключение за хигиенна оценка на обект януари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 25. Регистриране и заверка на здравна книжка януари 28, 2012

  Публикувано в Указания.