Skip to content 1. Наредба 11 от 31.10.2011г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници март 28, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 2. Изпитна програма по спорт март 7, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 3. Изпитна програма по хореография март 7, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 4. Учебно-изпитна програма за кандидатстване по музика март 7, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 5. Изпитна прорама по изобразително изкуство прием след 7 клас март 7, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 6. Учебно-изпитна програма по български език и литература след 7 клас март 7, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 7. УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА март 7, 2012

  Публикувано в Указания.

 8. УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА март 7, 2012

  Публикувано в Указания.

 9. Декларация за наследство правила март 3, 2012

  Публикувано в Декларации, Указания.

 10. Селскостопански постройки чл.44 от ЗУТ март 3, 2012

  Публикувано в Указания.