Skip to content 1. Описание на длъжността на учителят по музика април 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 2. Професионални дейности на здравните асистенти април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики, Указания.

 3. Професионални дейности на ортопедичните техници април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики, Указания.

 4. Професионални дейности на масажистите април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики, Указания.

 5. Професионални дейности на рентгеновите лаборанти април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 6. Професионални дейности на рехабилитаторите април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 7. Професионални дейности на медицинските лаборанти април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 8. Професионални дейности на фелдшерите април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 9. Професионални дейности на акушерките април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 10. Професионални дейности на медицинските сестри април 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. Процедура за признаване на професионалните болести април 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 12. Процедура за установяване на трудовите злополуки април 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 13. Осигуряване за трудова злополука и професионална болест април 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ април 24, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА април 24, 2012

  Публикувано в Указания.

 16. НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ април 24, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 17. НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ април 24, 2012

  Публикувано в Бланки, Наредби и постановления.

 18. Формуляр пакетиране,търговия биологични продукти април 22, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 19. Формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 20. Формуляр за обявяване на дейност като преработвател април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 21. Декларация за биологично производство април 17, 2012

  Публикувано в Декларации.

 22. регистър на независимите акредитирани лаборатории април 17, 2012

  Публикувано в Указания.

 23. Изплащане на пенсия с пенсионен запис април 10, 2012

  Публикувано в Указания.

 24. Изплащане на пенсията по сметка в банков клон април 10, 2012

  Публикувано в Указания.

 25. Условия и ред за ползване на 60% данъчно облекчение април 9, 2012

  Публикувано в Указания.