Skip to content 1. Описание на длъжността на учителят по музика април 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 2. Професионални дейности на здравните асистенти април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики, Указания.

 3. Професионални дейности на ортопедичните техници април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 4. Професионални дейности на масажистите април 28, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 5. Професионални дейности на рентгеновите лаборанти април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 6. Професионални дейности на рехабилитаторите април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 7. Професионални дейности на медицинските лаборанти април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 8. Професионални дейности на фелдшерите април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 9. Професионални дейности на акушерките април 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 10. Професионални дейности на медицинските сестри април 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове април 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 12. Процедура за признаване на професионалните болести април 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 13. Процедура за установяване на трудовите злополуки април 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 14. Осигуряване за трудова злополука и професионална болест април 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. Примерен тест по математика за VII клас април 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 16. Примерни изпитни тестове април 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 17. Кои ВУЗ признават матурата за приемен изпит април 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 18. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ април 24, 2012

  Публикувано в Указания.

 19. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА април 24, 2012

  Публикувано в Указания.

 20. НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ април 24, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 21. НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ април 24, 2012

  Публикувано в Бланки, Наредби и постановления.

 22. ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ за мляко април 23, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 23. Формуляр пакетиране,търговия биологични продукти април 22, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 24. Формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 25. Формуляр за обявяване на дейност като преработвател април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.