Skip to content 1. Формуляр за обявяване на дейност като преработвател април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Формуляр за обявяване на дейност като вносител на биологични продукти април 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 3. Декларация за биологично производство април 17, 2012

  Публикувано в Декларации.

 4. регистър на независимите акредитирани лаборатории април 17, 2012

  Публикувано в Указания.

 5. Заявление за категоризация на млекодобивно стопанство април 17, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА МЛЕЧНА КВОТА април 17, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 7. З А Я В Л Е Н И Е ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА април 17, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 8. З А Я В Л Е Н И Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА МЛЕЧНА КВОТА април 17, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 9. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на изкупвач на краве мляко април 17, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 10. Изплащане на пенсия с пенсионен запис април 10, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. Изплащане на пенсията по сметка в банков клон април 10, 2012

  Публикувано в Указания.

 12. Условия и ред за ползване на 60% данъчно облекчение април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 13. Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. Осигуряване на самоосигуряващите се април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. Възстановяване на здравноосигурителни права април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 16. Отпускане на пенсия или добавка април 6, 2012

  Публикувано в Указания.

 17. Парично обезщетение за общо заболяване и майчинство април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 18. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 19. Размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 20. Осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 21. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 22. Осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 23. Осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 24. осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 25. Закупуване на осигурителен стаж април 2, 2012

  Публикувано в Указания.