Skip to content 1. Как земеделците да намалят до 60% от корпоративния си данък април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 2. Осигуряване на самоосигуряващите се април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 3. Възстановяване на здравноосигурителни права април 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. Отпускане на пенсия или добавка април 6, 2012

  Публикувано в Указания.

 5. Парично обезщетение за общо заболяване и майчинство април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 6. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 7. Размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст април 3, 2012

  Публикувано в Указания.

 8. Осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 9. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 10. Осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. Осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 12. осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 13. Закупуване на осигурителен стаж април 2, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. Удостоверение за трудови злополуки април 2, 2012

  Публикувано в Указания.