Skip to content 1. УКАЗАНИЯ проекти самостоятелна стопанска дейност май 31, 2012

  Публикувано в Указания.

 2. Закрила от уволнение по чл.333 от КТ май 31, 2012

  Публикувано в Указания.

 3. Наредба № 5 от 1987 г. за болестите, при които работниците имат закрила май 31, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 4. П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 към Наредба № 11 от 28.03.2005 г. май 30, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Наредби и постановления, Указания.

 5. Характеристика на ученика май 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Характеристика на ученик начален етап май 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. ДЗИ по желание химия май 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. ДЗИ по желание физика май 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. ДЗИ по желание география май 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. ДЗИ по желание философия май 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 11. Външно оценяване VII Обществени науки,гражданско образование и религия май 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. ДЗИ по желание италиански език май 28, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. ДЗИ по желание испански език май 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. ДЗИ по желание френски език май 28, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 15. ДЗИ по желание немски език май 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 16. ДЗИ по желание английски език май 28, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. ДЗИ по желание руски език май 28, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. ДЗИ по желание история май 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 19. ДЗИ по желание биология май 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 20. Дати за държавни изпити за професионална квалификация май 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 21. З а я в л е н и е ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ май 25, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 22. ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ май 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 23. ПРАВИЛА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ май 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 24. ИЗПИТНА ПРОГРАМА за професия готвач май 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 25. Физическа охрана на обекти май 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики.