Skip to content 1. ДЗИ италиански език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ДЗИ руски език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. ДЗИ испански език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. ДЗИ френски език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. ДЗИ немски език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. ДЗИ английски език 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. ДЗИ математика 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. ДЗИ химия 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. ДЗИ философия 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. ДЗИ история 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 11. ДЗИ география 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. ДЗИ физика 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. ДЗИ биология 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. ДЗИ химия 31 август 2012 август 31, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Помощник директор по административно-стопанската дейност август 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. ДЗИ БЕЛ 30 август 2012 август 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 18. Указания за „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 19. Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 20. Национално представителните младежки организации август 28, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Указания.

 21. Програма „Спорт за децата в детските градини“ август 27, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 22. Молба за издаване на скица на имот август 24, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 23. Училищен плод август 24, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. Примерни характеристики на класа август 23, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 25. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) август 22, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.