Skip to content 1. НАРЕДБА No 3 от 27 април 2000 г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА септември 29, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Примерни планове и разпределения за час на класа 9-12 клас септември 26, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Примерни планове и разпределения за часа на класа 5-8 клас септември 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Лична амбулаторна карта септември 24, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 5. Обучение по БДП от 1 до 4 клас септември 24, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 6. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на пропуски в столична община септември 24, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 7. Граждански договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 8. Допълнително споразумение към трудов договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Длъжностни характеристики, Договори.

 9. Задължения на класният ръководител септември 21, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Длъжностна характеристика на счетоводител по проект септември 21, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Длъжностна характеристика на ръководител извънкласна дейност септември 20, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Мярка „Без свободен час“ справка декларация септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации.

 13. Мярка“Без свободен час“ заявление и заповед за отпуск септември 18, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 14. Заявление за допълнителни занимания в детска градина септември 18, 2012

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 15. Декларация за ползване на преференция за такса в детска градина септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Заявление за отсъствие от детската градина септември 18, 2012

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 17. Декларация от родители за прибиране на дете септември 18, 2012

  Публикувано в Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 18. Дневник на група извънкласни дейности септември 17, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 19. НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ септември 16, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 20. НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ септември 16, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА септември 16, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 22. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА септември 16, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Освобождаване на ученик от „Физическо възпитание и спорт“ септември 16, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. АВТОБИОГРАФИЯ септември 16, 2012

  Публикувано в Бланки.

 25. Заявление от ученик за участие в проект“Успех“ септември 15, 2012

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.