Skip to content 1. НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕЖУРСТВО ИЛИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ октомври 31, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 2. Регистриране на оптика в РЦЗ октомври 30, 2012

  Публикувано в Указания.

 3. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА октомври 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. ВОДЕНЕ НА КНИГАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ЗАПОВЕДИТЕ НА ДИРЕКТОРА октомври 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 5. Обслужващ персонал на хранителни щандове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Продавачи в контактни центрове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Продавачи „от врата до врата“ октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Касиери и продавачи на билети октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Супервайзъри, магазини октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Обслужващ персонал в транспорта задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Изплащане на пенсия на упълномощено лице октомври 27, 2012

  Публикувано в Бланки, Указания.

 14. Осигурителен стаж октомври 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. Осигурителен доход октомври 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 16. Молба за издаване на удостоверение за владеене на български език октомври 26, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 17. НАРЕДБА № 1 ОТ 9 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА октомври 24, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 18. Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка октомври 23, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 19. НАРЕДБА No 5 от 29 декември 1996 г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ октомври 19, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 20. НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ октомври 17, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 21. “Аз мога повече ” декларация октомври 17, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 22. СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ кодове октомври 17, 2012

  Публикувано в Указания.

 23. ЗАЯВЛЕНИЕ за обучение по „Аз мога повече“ октомври 17, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 24. НАРЕДБА ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ октомври 15, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 25. Издаване на удостоверение за търпимост октомври 13, 2012

  Публикувано в Указания.