Skip to content 1. Възраст и стаж за пенсиониране след 2011 ноември 29, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 2. Молба за прекъсване на платен годишен отпуск ноември 28, 2012

  Публикувано в Бланки.

 3. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА-определяне и ползване ноември 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ноември 23, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 5. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба ноември 22, 2012

  Публикувано в Указания.

 6. ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ноември 21, 2012

  Публикувано в Закони и правилници.

 7. Искане за отпускане на материални ценности ноември 20, 2012

  Публикувано в Бланки.

 8. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки ноември 17, 2012

  Публикувано в Указания.

 9. Дневник за пропускателен режим бланка ноември 16, 2012

  Публикувано в Бланки.

 10. Дневен отчет на материали ноември 15, 2012

  Публикувано в Бланки.

 11. Дневен отчет за извършената работа от строителна машина ноември 14, 2012

  Публикувано в Бланки.

 12. План за нормален учебен процес през зимата ноември 13, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки.

 13. План на комисията по БАКП ноември 12, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки.

 14. Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи ноември 10, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Данък върху недвижимите имоти ноември 9, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 16. Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството ноември 8, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ноември 7, 2012

  Публикувано в Указания.

 18. Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори ноември 6, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Специалисти по бази данни и мрежи ноември 5, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. Длъжности творци и изпълнители ноември 3, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 21. Спортисти и работещи в областта на спорта ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Финансови анализатори ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост ноември 1, 2012

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.