Skip to content 1. Домашно насилие декларация и молба за незабавна защита януари 31, 2013

  Публикувано в Бланки, Указания.

 2. ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република Българи януари 30, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 3. Възникване на служебно правоотношение с държавен служител януари 29, 2013

  Публикувано в Указания.

 4. ПРОТОКОЛ за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи януари 27, 2013

  Публикувано в Бланки.

 5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА МПС януари 26, 2013

  Публикувано в Указания.

 6. Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия януари 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Длъжност дезинфектори и сродни на тях януари 24, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Персонални пенсии януари 23, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 9. Препоръки при пътуване в чужбина януари 22, 2013

  Публикувано в Указания.

 10. Авансов данък за доходи от наем януари 21, 2013

  Публикувано в Указания.

 11. Учебни планове и учебни програми по професионална подготовка януари 20, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 12. Регистриране в България на:БРАК, РАЖДАНЕ И СМЪРТ В ЧУЖБИНА януари 19, 2013

  Публикувано в Указания.

 13. Класификатор на длъжностите в образованието януари 18, 2013

  Публикувано в Указания.

 14. Заявление за изплащане на неполучена пенсия януари 18, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 15. Придружително писмо за болнични листи януари 17, 2013

  Публикувано в Бланки.

 16. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТРУДОТЕРАПЕВТ януари 16, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. Промяна в ДОПК и в Закона за търговския регистър от 1 януари 2013 г. януари 16, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 18. Промени в ЗДДС за 2013г. януари 15, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 19. Промени в ЗКПО за 2013 година януари 14, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 20. Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013 януари 13, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 21. Промени в Кодекса за социално осигуряване 2013 януари 12, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 22. Държавното обществено осигуряване за 2013 г. януари 11, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 23. Промени в размера на пенсиите за 2013 януари 10, 2013

  Публикувано в Указания.

 24. ПРОМЕНИ В КСО ЗА 2013 Г.ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ януари 9, 2013

  Публикувано в Указания.

 25. З А Я В К А за контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци януари 8, 2013

  Публикувано в Бланки.