Skip to content 1. Правомощия на инспекторите по труда февруари 28, 2013

  Публикувано в Указания.

 2. Допълнителен платен годишен отпуск медицински персонал февруари 27, 2013

  Публикувано в Договори, Указания.

 3. УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС или ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ февруари 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Задължителна документация за ЗБУТ в предприятието февруари 25, 2013

  Публикувано в Указания.

 5. ИЗИСКВАНИЯ И САНКЦИИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО февруари 24, 2013

  Публикувано в Закони и правилници.

 6. Защита на личните данни в училищните регистри февруари 23, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 7. Машинни оператори в металургичното производство февруари 22, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти февруари 21, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Парамедицински специалисти февруари 20, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд февруари 16, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина февруари 15, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Лекари специалисти февруари 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Втори час на класа февруари 13, 2013

  Публикувано в Указания.

 14. 811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали февруари 12, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Доклад за преместване на ученик с наказание по чл.139 февруари 11, 2013

  Публикувано в Бланки.

 16. Доклад за изпълнение на предписания след проверка февруари 10, 2013

  Публикувано в Бланки.

 17. Примерни тестове за НВО в VIIклас 2012/2013 г. февруари 9, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 18. Примерни тестове за НВО в IV клас 2013 г. февруари 8, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 19. График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2013-2014 г. февруари 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 20. Учебно-изпитни програми за приемане на ученици след VII клас 2013 г. февруари 6, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 21. Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали февруари 6, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Началник отдели в общинска администрация февруари 5, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Длъжностни характеристики в общинската администрация февруари 4, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Служебна книжка февруари 3, 2013

  Публикувано в Указания.

 25. Eдинна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски 2013 февруари 2, 2013

  Публикувано в Декларации, Указания.