Skip to content 1. Оптици и оптометристи март 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Удостоверение за завършена подготвителна група март 29, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Специалисти по образователни методи март 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица март 28, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 5. Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори март 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ДТВ на директори за официални празници март 24, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 7. Д О Г О В О Р ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ март 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 8. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за издаване на заповед за представително облекло на директорите на училища март 22, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Споразумение за прекратяване договор за аренда март 21, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 10. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НА НОВА ЗАПЛАТА НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ март 20, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) март 18, 2013

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 12. Правила за парична помощ на пострадали при бедствия март 17, 2013

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 13. ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПОМОЩ март 16, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 14. Заявление за записване на дете в първи клас март 16, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 15. ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България март 15, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 16. Инспектори по противопожарна охрана март 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. Към вътрешни правила за работната заплата в училище март 12, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. Жалба до прокуратура март 11, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 19. Уведомление до РИО за организиран ученически отдих март 10, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Обслужващ персонал на бензиностанции март 9, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Включване на деца и възрастни с увреждания в ЦСРИ март 1, 2013

  Публикувано в Указания.