Skip to content 1. Заповед за прекратяване трудов договор по взаимно съгласие май 31, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 2. Декларация за гарантирани вземания май 30, 2013

  Публикувано в Декларации.

 3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЛАДШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ май 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Длъжностна характеристика на младши експерт” Държавна собственост” в областна администрация май 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Образователно направление физическа култура II модул май 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ май 25, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. Персонал, информиращ клиенти-основни задачи май 23, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Заявление за отлагане на платен отпуск май 22, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 9. ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК май 21, 2013

  Публикувано в Бланки.

 10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училище май 20, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 11. Заявление за напускане на работа май 19, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 12. Жалба срещу заповед за уволнение бланка май 18, 2013

  Публикувано в Бланки.

 13. Заповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина май 17, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 14. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО май 16, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 15. Заповед и отчет за командировка бланка май 15, 2013

  Публикувано в Бланки.

 16. Заповед за командировка в чужбина бланка май 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 17. Здравен медиатор май 13, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност май 12, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 19. План за здравни грижи май 11, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 20. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ“ II модул май 9, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Образци на документи и дейности по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2013–2014 май 8, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Указания.

 22. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ“ май 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 23. СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа май 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 24. П Р О Т О К О Л от проведеното Заседание на КУТ / ГУТ май 4, 2013

  Публикувано в Бланки.

 25. Списък на работите, забранени за непълнолетни май 3, 2013

  Публикувано в Указания.