Skip to content 1. Заповед за прекратяване трудов договор по взаимно съгласие май 31, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 2. Декларация за гарантирани вземания май 30, 2013

  Публикувано в Декларации.

 3. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание,29 май 2013 г. май 29, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас 2013 г. май 29, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЛАДШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ май 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г. май 28, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по чужд език за VII клас 28 май 2013 г. май 28, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Длъжностна характеристика на младши експерт” Държавна собственост” в областна администрация май 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание 27 май 2013 г. май 27, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. НВО„ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ ” VІІ клас май 27, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 11. Образователно направление физическа култура II модул май 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ май 25, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Втори задължителен държавен зрелостен изпит май 23, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. НВО МАТЕМАТИКА 7 КЛАС 23 МАЙ 2013 май 23, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Персонал, информиращ клиенти-основни задачи май 23, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Заявление за отлагане на платен отпуск май 22, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 17. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 21 май 2013 г . Тест и Ключ с верните отговори май 21, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 18. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас 21 МАЙ 2013 г май 21, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 19. ИСКАНЕ (жалба) за откриване на административно производство по чл .27, чл .29 от АПК май 21, 2013

  Публикувано в Бланки.

 20. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК от директор на училище май 20, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 21. Заявление за напускане на работа май 19, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 22. Жалба срещу заповед за уволнение бланка май 18, 2013

  Публикувано в Бланки.

 23. Заповед за прекратяване ползването на майчинство от бащата или друг роднина май 17, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 24. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2013 г. май 16, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 25. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 5, ал. 10 от КСО май 16, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.