Skip to content 1. Заповед и отчет за командировка бланка май 15, 2013

  Публикувано в Бланки.

 2. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 14 май 2013 год. май 14, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Заповед за командировка в чужбина бланка май 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 4. Здравен медиатор май 13, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Заповед по чл. 210 от КТ за осъществяване на ограничена имуществена отговорност май 12, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 6. План за здравни грижи май 11, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 7. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2013 г. май 10, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 09 май 2013 г. май 9, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ“ II модул май 9, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Образци на документи и дейности по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2013–2014 май 8, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Указания.

 11. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ“ май 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа май 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 13. П Р О Т О К О Л от проведеното Заседание на КУТ / ГУТ май 4, 2013

  Публикувано в Бланки.

 14. Списък на работите, забранени за непълнолетни май 3, 2013

  Публикувано в Указания.

 15. Примерен за план за работа на КУТ май 3, 2013

  Публикувано в Бланки.

 16. П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА НА КУТ / ГУТ май 2, 2013

  Публикувано в Бланки.

 17. Заповед за определяне на представител на работодателя май 1, 2013

  Публикувано в Бланки.