Skip to content 1. Монтажници основни задачи юни 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Проверка на класирането на седмокласници юни 26, 2013

  Публикувано в Указания.

 3. Заповед преназначаване на трудоустроен юни 26, 2013

  Публикувано в Бланки.

 4. Освобождаване на колет от чужбина юни 24, 2013

  Публикувано в Указания.

 5. Книга за решенията на педагогическия съвет юни 23, 2013

  Публикувано в Указания.

 6. Заявление за участие в конкурс бланка юни 22, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 7. Проверка на инспекция по труда в селското стопанство юни 21, 2013

  Публикувано в Указания.

 8. Примерен констативен протокол за контрол в ДГ юни 20, 2013

  Публикувано в Бланки.

 9. Правила за безопасност при лов юни 19, 2013

  Публикувано в Указания.

 10. УКАЗАНИЯ за кандидатстване след VIII клас юни 18, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 11. ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ юни 17, 2013

  Публикувано в Договори.

 12. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юни 15, 2013

  Публикувано в Договори.

 13. Указания за кандидатстващи след VII клас юни 14, 2013

  Публикувано в Указания.

 14. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“ юни 14, 2013

  Публикувано в Указания.

 15. Декларации от родители при записване дете в първи клас юни 13, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 16. Заявление за завръщане юни 12, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 17. Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина юни 11, 2013

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 18. Заявление за неплатен отпуск юни 10, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 19. Заявление за кандидатстване след VII клас юни 8, 2013

  Публикувано в Бланки.

 20. Списък на училищата- гнезда в София юни 8, 2013

  Публикувано в Указания.

 21. График на дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас юни 8, 2013

  Публикувано в Указания.

 22. НАРЕДБА No11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА юни 7, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления.

 23. Образец на заповед за сумирано отчитане (изчисляване) на работното време юни 7, 2013

  Публикувано в Бланки.

 24. З А П О В Е Д за изменение на трудово правоотношение юни 6, 2013

  Публикувано в Бланки.

 25. Заповед за отпуск юни 5, 2013

  Публикувано в Бланки.