Skip to content 1. Заявление за изплащане на бели петна по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ юли 31, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 2. СРОКОВЕ по сключване на споразумения и заповеди за ползване на масиви юли 31, 2013

  Публикувано в Указания.

 3. Финансови и инвестиционни консултанти юли 31, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Учители за лица със специални образователни потребности юли 30, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Одитори и счетоводители юли 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Преподаватели във висши училища юли 28, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Учители по общообразователна подготовка в средното образование юли 27, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО юли 26, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Персонал по кодиране и редактиране на документи, Деловодители/архивари юли 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Персонал, водещ стокови и транспортни документи юли 24, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Продавачи на пазари и амбулантни търговци юли 22, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства юли 21, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати юли 20, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи юли 19, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Други неквалифицирани работници, н.д. юли 18, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Работници в преработващата промишленост юли 17, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. МОЛБА ДО ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ДЪЛГ юли 15, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 18. Работници в градинарството юли 15, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Работници в смесени растениевъдни и животновъдни стопанства юли 14, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. Работници в животновъдни стопанства юли 13, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Работници в растениевъдни стопанства юли 12, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Управляващи и изпълнителни директори юли 11, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Актюерска оценка юли 9, 2013

  Публикувано в Указания.

 24. Жалба до Европейският съд в Страсбург юли 5, 2013

  Публикувано в Указания.

 25. Заличаване уведомление за сключен трудов договор юли 3, 2013

  Публикувано в Указания.