Skip to content 1. Дати за провеждане на външно оценяване и матури за 2014 г. септември 30, 2013

  Публикувано в Указания.

 2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. септември 28, 2013

  Публикувано в Указания.

 3. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Проект “Първа работа” септември 27, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 4. И Н Ф О Р М А Ц И Я за безвъзмездна финансова помощ „Първа работа” септември 26, 2013

  Публикувано в Указания.

 5. ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 години септември 25, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 6. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Проект „Старт в администрацията” септември 24, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 7. КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ септември 23, 2013

  Публикувано в Бланки.

 8. Д О К Л А Д ЗА ПРОВЕДЕНО НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ септември 22, 2013

  Публикувано в Бланки.

 9. Д О К Л А Д ЗА НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ септември 21, 2013

  Публикувано в Бланки.

 10. ДОКЛАД ЗА ВХОДЯЩО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ септември 20, 2013

  Публикувано в Бланки.

 11. ДОКЛАД ЗА ВХОДЯЩО ЛОГОПЕДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ септември 19, 2013

  Публикувано в Бланки.

 12. НАРЕДБА за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години септември 18, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления.

 13. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА септември 6, 2013

  Публикувано в Указания.

 14. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ септември 3, 2013

  Публикувано в Бланки.

 15. Декларация за работното време на директор на училище септември 2, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 16. Учебна програма ЗИП септември 1, 2013

  Публикувано в Бланки.