Skip to content 1. Работно време февруари 28, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КНИГИ И ДНЕВНИЦИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ февруари 27, 2014

  Публикувано в Указания.

 3. Заявление за прекратяване лиценз доставчик социални услуги за деца февруари 25, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА февруари 23, 2014

  Публикувано в Указания.

 5. Необходими документи за обезщетение за безработица февруари 22, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 6. Условия за получаване на обезщетение при безработица февруари 21, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 7. ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение февруари 20, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 8. МОДУЛНИ УЧЕБНИ ПЛОЩАДКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО февруари 17, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В УЧИЛИЩЕ февруари 17, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. ПРОТОКОЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В ЗАНИМАНИЯ ИЗВЪН ЦРДУ февруари 13, 2014

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 11. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за дейността на лицензираните доставчици на социални услуги за деца февруари 12, 2014

  Публикувано в Бланки.

 12. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии 2014 г. февруари 11, 2014

  Публикувано в Указания.

 13. Р Е З У Л Т А Т И ОТ ПЕРИОДИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕ /УЧЕНИК СЪС СОП В КРАЯ НА I УЧЕБЕН СРОК февруари 7, 2014

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Възражение за давност на данъчни задължения февруари 5, 2014

  Публикувано в Бланки.

 15. Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина февруари 3, 2014

  Публикувано в Указания.

 16. Профилактични прегледи дете от 7 до 18 г. февруари 2, 2014

  Публикувано в Указания.

 17. Профилактични прегледи дете от 1 до 7 години февруари 1, 2014

  Публикувано в Указания.