Skip to content 1. Заявление за настойничество бланка март 28, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 2. Длъжностна характеристика на психолог март 26, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ март 24, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА март 20, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.

 5. Преизчисляване на пенсия март 17, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 6. Срокове за внасяне на осигурителни вноски за 2014 год. март 16, 2014

  Публикувано в Указания.

 7. Заявление за разрешително за стопански риболов март 11, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 8. Пенсиониране на учителите март 9, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 9. Разлика между трудов стаж по КТ и осигурителен стаж по КСО март 8, 2014

  Публикувано в Указания.

 10. ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ март 7, 2014

  Публикувано в Указания.

 11. Наредба за обектите с обществено предназначение март 4, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.