Skip to content



 1. Служебна бележка от работодател за санаториум април 29, 2014

  Публикувано в Бланки.

 2. ИНСТРУКТАЖ за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена април 28, 2014

  Публикувано в Бланки, Указания.

 3. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА април 25, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Условия за придобиване право на изплащане на болнични април 24, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 5. Изчисляване на болнични април 23, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 6. Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност април 22, 2014

  Публикувано в Указания.

 7. Платен отпуск при осиновяване на дете април 11, 2014

  Публикувано в Указания.

 8. Примерна атестационна карта на служител април 10, 2014

  Публикувано в Бланки.