Skip to content 1. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР септември 29, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 2. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ септември 28, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 3. Търговски представител септември 27, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Закони и правилници.

 4. Търговски посредник септември 26, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Закони и правилници.

 5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ септември 18, 2014

  Публикувано в Закони и правилници.

 6. НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ септември 18, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.

 7. НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ септември 17, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.

 8. Наредба №1 от 23 май 2014г. за транспортните разходи на педагогическия персонал септември 17, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.

 9. НАРЕДБА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В НАРОДНАТА ПРОСВЕТА септември 16, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления.

 10. Заявление-декларация за ученическа стипендия септември 16, 2014

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 11. Едноличен търговец септември 16, 2014

  Публикувано в Закони и правилници.

 12. Прекратяване и ликвидация на дружество септември 15, 2014

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници.

 13. Дати за държавни изпити по теория на професията и специалността 2014/2015 септември 12, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 14. График за провеждане ДЗИ през учебната 2014/2015 година септември 11, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 15. График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/16 г. септември 10, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 16. УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС септември 6, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 17. График на учебната 2014/2015 година септември 3, 2014

  Публикувано в Указания.

 18. Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“ септември 3, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 19. ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата” септември 2, 2014

  Публикувано в Указания.

 20. ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата” септември 2, 2014

  Публикувано в Указания.

 21. КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” през 2014 г. септември 1, 2014

  Публикувано в Указания.