Skip to content 1. График на ученическите олимпиади и състезания за 2014/2015 г. януари 26, 2015

  Публикувано в Указания.

 2. Прекратяване на платен годишен отпуск поради болнични януари 19, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Указания.

 3. Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация януари 14, 2015

  Публикувано в Бланки, Указания.

 4. Допълнително задължително пенсионно осигуряване януари 13, 2015

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 5. Плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет януари 12, 2015

  Публикувано в Указания.

 6. Данъчни облекчения 2018 година януари 9, 2015

  Публикувано в Указания.

 7. З А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код януари 8, 2015

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 8. Минимална заплата, данъци и осигуровки 2015 година януари 4, 2015

  Публикувано в Указания.