Skip to content 1. Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице февруари 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 2. Списък на одобрените учебници за 2015/16 година февруари 16, 2015

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Задължителни документи за започване на учебната година в училище февруари 12, 2015

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Наказание на ученик февруари 10, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ февруари 9, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 6. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ февруари 8, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Наредби, Нормативни документи в образованието.

 7. Индивидуална форма на обучение февруари 7, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 8. Преместване на ученик в друго училище февруари 6, 2015

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 9. Инструкция за провеждане на обучението по „Религия“ февруари 2, 2015

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.