Skip to content 1. Наемане на Работа на Непълнолетни септември 29, 2015

  Публикувано в Указания.

 2. Тестове по Български език и Математика за 2015/16 година септември 26, 2015

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Постановление за Допълнителни Средства за Физическо Възпитание и Спорт септември 18, 2015

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 4. Наредба за Качеството на Професионалното Образование септември 17, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 5. Наредба за Провеждане на Обучение чрез работа септември 16, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Дати за провеждане на изпити по професията и специалността за 2015/16 г. септември 4, 2015

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. График по приема на ученици след VII и VIIIклас за 2015/16 г. септември 3, 2015

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2015/16 година септември 2, 2015

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Дати за провеждане на НВО 2015/16 година септември 2, 2015

  Публикувано в Указания.