Skip to content 1. Групиране на Почивните Дни за 2016 година ноември 28, 2015

  Публикувано в Указания.

 2. ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ ноември 26, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 3. Утвърждаване на Маломерни и Слети Паралелки в Училищата ноември 18, 2015

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Нови заплати в образованието ноември 17, 2015

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 5. Данъчни Облекчения за Родители с Непълнолетни Деца за 2018 година ноември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 6. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 7. Анекс към Колективен Трудов Договор в Народната Просвета за 2015 г. ноември 10, 2015

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.