Skip to content 1. Изисквания за провеждане на национално външно оценяване април 25, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Декларации по закона за противодействие на корупцията април 24, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 3. Изменение и допълнение в наредбата за финансиране на институциите в образованието април 23, 2018

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 4. Правила за определяне заплатите на директорите април 20, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 5. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап април 12, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Противодействие на тормоза и насилието в образованието април 11, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. Правила за прием в V клас в Софийска математическа гимназия април 4, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.