Skip to content3152 Корабни палубни офицери и пилоти

3152 Корабни палубни офицери и пилоти

Корабните палубни офицери и пилоти командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове, изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Корабните палубни офицери и пилоти изпълняват следните основни задачи

•командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове в открито море и по вътрешните водни пътища;

•контролират и участват във вахта на палубата и мостика;

•управляват плавателни съдове при влизане и излизане от пристанища, канали, проливи и други води, където са необходими специални знания;

•осигуряват безопасно товарене и разтоварване на товари и съблюдават спазването на процедури и разпоредби, свързани с безопасността на екипажи и пътници;

•извършват техническия контрол по поддържане и ремонт на кораби за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;

•прилагат практически знания, свързани с експлоатация и управление на плавателни съдове за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на плаване;

•поръчват корабни запаси, набират необходими екипажи, водят дневници за извършени дейности;

•предават и приемат редовна и извънредна информация от брегови станции и от други кораби.

Примерни длъжности в единичната група:

–капитан, кораб

–лоцман

–Шкипер

Не включва:

–Тралмайстор – 6223

–Моряк – 8350

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .