Skip to content722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

Ковачите, производителите на инструменти и сродни на тях коват и щамповат пръти, или заготовки от желязо, стомана и други метали за изработване и ремонтиране на различни инструменти, оборудване и други изделия, изготвят инструменти за металообработващи машини, полират и острят различни повърхности.

Ковачите, производителите на инструменти и сродни на тях изпълняватследните основни задачи: коват и щамповат желязо, стомана и други метали за изработване и ремонтиране на различни инструменти и други изделия; изговят инструменти за металообработващи машини или прецизни инструменти; полират и острят метални повърхности и инструменти.

Тази група включва следните единични групи:

7221Ковачи с чукове и преси

7222 Производители на инструменти и сродни на тях

7223 Настройчици на машини и сродни на тях

7224 Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти

7221 Ковачи с чукове и преси

Ковачите с чукове и преси коват и щамповат пръти, заготовки и пластини от желязо, стомана и други метали, изтеглят тел за изработване и ремонт на различни инструменти, метални изделия, части за оборудване, селскостопански и подобни сечива.

Ковачите с чукове и преси изпълняват следните основни задачи:

•нагряват метала в ковашки пещи, изготвят и ремонтират изделия чрез изтегляне и огъване;

•режат, коват, съединяват, закаляват или темперират метали на наковални, щанци, преси, ножици и други;

•оформят горещи метали в щампи на преси, оборудвани с отворени матрици;

•управляват щамповъчни преси със затворени матрици за щамповане на метални изделия;

•управляват ковашки преси, оборудвани със затворени матрици за щамповане на метални изделия;

•изтеглят тел;

•разчитат работни поръчки или чертежи за определяне на специфичните допуски и реда на операциите за подготовка на машините

•измерват и контролират произведените машинни части за осигуряване на съответствие с производствените спецификации.

Примерни длъжности в единичната група:

–ковач

–ковач, инструменти

–Работник, ковашка преса

–Работник, механичен ковашки чук

Не включва:

–Машинен оператор, металообработващи машини – 7223

–Машинен оператор, машина за леене – 8121

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .