Skip to content7312 Производители и акордьори на музикални инструменти

Производителите и акордьорите на музикални инструменти изработват, сглобяват, ремонтират и възстановяват музикални инструменти като ги настройват до желани височини на тонове ръчно или с електрически инструменти. Те обикновено са специализирани за определен вид инструменти като пиана, струнни, медни, дървени или ударни инструменти.

Производителите и акордьорите на музикални инструменти изпълняват

следните основни задачи:

•изработват и сглобяват музикални инструменти и части за тях от

дърво, ебонит, метал, кожа и други материали;

•ремонтират или сменят части от музикални инструменти като струни, клавиши и други като използват ръчни или електрически инструменти;

•свирят или тестват инструменти за оценка на качеството на звука и откриване на евентуални дефекти;

•нагласяват опъването на струните за постигане на правилни тонове на струнни инструменти;

•настройват мундщуци, платъци, педални отвори на органи като използват ръчни инструменти за регулиране на въздушния поток и силата на звука;

•настройват и регулират височини на тонове на тръби на органи като използват камертони;

•поставят нови кожи на ударни инструменти;

•настройват акордеони за постигане на необходими височини на тонове;

•изравняват подложки и клавиши на дървени духови инструменти;

•настройват ударни инструменти до необходими височини на тонове чрез затягане или отслабване на кордите държащи кожени части на двата края на инструмента;

•сглобяват и монтират органи и пиана в сгради.

Примерни длъжности в единичната група:

–Производител, струнни музикални инструменти

–Производител, барабани и други ударни музикални инструменти

–Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)

–Производител, дървени духови музикални инструменти

–Производител, медни духови музикални инструменти

–Тонрегулатор, музикални инструменти

–акордьор

–Работник, поправка на музикални инструменти

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .