Skip to content732 Печатари и сродни на тях

732 Печатари и сродни на тях

Печатарите и сродни на тях извършват предпечатна подготовка, настройват и управляват печатни машини, подвързват и извършват довършителни операции на печатни произведения, изработват пробни екземпляри и управляват различно печатарско оборудване.

Печатарите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на

изображения на филми, плаки или цифрови устройства; управляват компютърно оборудване за сканиране, цветоотделяне, корекция, ретуш и други процеси, използвани при пренасяне на копия от филми и произвеждане на филм за стереотипни плаки, цилиндри и подобни; настройват, управляват и

контролират машини, използвани за набиране, печатане, разрязване, изрязване, сгъване, набиране на коли, подвързване; извършват довършителни операции и поддържат машини; подготвят пробни екземпляри и управляват различно печарско оборудване.

Тази група включва следните единични групи:

7321 Техници в предпечатната подготовка

7322 Печатари

7323 Оформители и книговезци

7321 Техници в предпечатната подготовка

Техниците в предпечатната подготовка коригират, форматират, набират текстове и графични материали или ги подготвят във форми удобни за различни печатни процеси и за мултимедийно представяне.

Техниците в предпечатната подготовка изпълняват следните основни задачи:

•управляват камери и друго фотографско оборудване за репродуциране на изображения на филми, плаки или цифрови устройства

•използват компютърни приложения за създаване на образи, текстове, художествено оформяне на печатни произведения за печатане и за мултимедийно представяне;

•управляват оборудване за създаване на печатни плаки за репродуциране на образи от филми върху плаки, цилиндри и подобни;

•управляват компютърно оборудване за сканиране, цветоотделяне, корекция, ретуш и други процеси, използвани за пренос на копия от филми за плоски, цилиндрови или цифрови форми;

•извършват корекция на цифрови системи, негативи и позитиви на филми;

•преглеждат и оценяват печатни коректури;

•подготвят и изработват печатни цилиндри.

Примерни длъжности в единичната група:

–Словослагател

–Оператор, компютърна предпечатна подготовка

–електротипер

–Стереотипер

–Фотогравьор

–Щанцьор, изработка на шанцформи

–Дооформител, печатни плаки за фотогравюри

7322 Печатари

Печатарите настройват и управляват цифрови, ръчни, литографски, флексографски, релефнонаборни, вестникарски и други печатарски машини.

Печатарите изпълняват следните основни задачи:

•настройват, регулират и контролират основни механизми на печатарски машини като захранващи и изнасящи механизми, мастилни системи и други;

•смесват мастила и разредители до стандартни пропорции, регулират подаване на хартия и мастило по време на печатния процес;

•контролират, оценяват и определят печатарски машини за осигуряване на стандартно качество на печатни произведения и откриване на аварии и повреди;

•произвеждат различни печатни продукти като използват релефни, литографски, флексографски и гравьорни печатни преси и поточни линии за довършителни операции;

•подготвят плаки, платна и дълбокопечатни цилиндри на офсетни литографски преси;

•подават хартия в захранващи механизми;

•контролират машинни операции и качество на печатане;

•поддържат, настройват, ремонтират и почистват печатарски машини;

•печатат на цифрови печатарски машини.

Примерни длъжности в единичната група:

–Печатар

–Печатар, блок машина (блок – принтер)

–Оператор, пулт на печатарско оборудване

–Оператор, зареждач на роли

–клавиатурист, релефноноборна машина

–Машинен оператор, печатарство

–Машинен оператор, щамповане на текстил

–Работник печатар, копринен екран

–Работник, печатарска преса

7323 Оформители и книговезци

Оформителите и книговезците подвързват книги и други печатни издания, ръчно или машиннно извършват довършителни операции.

Оформителите и книговезците изпълняват следните основни задачи:

•настройват и контролират действието на автоматично оборудване за подвързване и довършване на печатни произведения;

•подвързват и поправят подвързани печатни произведения;

•сгъват, събират, подреждат коли и подшиват машинно и ръчно;

•работят на хартиени гилотини за предпечатно и следпечатно отрязване и изравняване, програмират устройства с електронно управление;

•управляват системи за подаване на хартия при производство на вестници, списания и пликове;

•автоматично и ръчно украсяват и оформят печатни произведения;

•управляват фотографско електронно оборудване за репродуция.

Примерни длъжности в единичната група:

–книговезец

–Работник, набиране на коли

–Работник, изработване на релефни изображения

–Работник, крайно оформление

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , .