Skip to contentВодачи на тежкотоварни автомобили

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили

Водачите на тежкотоварни автомобили управляват и обслужват тежкотоварни автомобили за превоз на стоки, течности и тежки материали на къси или дълги разстояния.

Водачите на тежкотоварни автомобили изпълняват следните основни задачи:

•управляват и обслужват тежкотоварни автомобили като камиони със или без ремаркета или автомобили за превоз на стоки, течности или тежки материали на къси или дълги разстояния;

•определят най-подходящите маршрути;

•осигуряват добро подреждане и сигурно покритие за предотвратяване на загуби и повреди;

•оказват помощ при товарене или извършване на товаро-разтоварни дейности като използват различни повдигащи и обръщащи устройства;

•извършват поддръжка и незначителни ремонти на превозното средство, организират сервизно обслужване и основни ремонти;

•оценяват теглото за съобразяване с ограниченията за товар и гарантиране на безопасно разпределение на тежестта.

Примерни длъжности в единичната група:

–Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

–Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона

–Шофьор, цистерна

Не включва:

–Шофьор, лекотоварен автомобил – 8322

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , , .