График на ученическите олимпиади и състезания за 2014/2015 г.

26.01.2015 Указания

КЛАСИРАНЕТО на участниците в  националните състезания и олимпиади за 2014/2015 година може да проверявате на : http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=169

Виж целия документ

график ученически олимпиади, график ученически олимпиади 2014/15,

Прекратяване на платен годишен отпуск поради болнични

19.01.2015 Закони и правилници

Ако работникът или служителят ползва платен годишен отпуск и му бъде разрешен платен отпуск поради временна неработоспособност, той трябва да отправи към работодателя писмено искане за прекратяване на платения годишен отпуск  на основание  чл.162 от КТ. Работодателят прекъсва платения годишен отпуск с нарочна заповед на основание на чл.175, ал.1 от КТ. Остатъкът от платения годишен [...]

Виж целия документ

болнични по време на платен годишен отпуск, Прекратяване на платен годишен отпуск,

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация

14.01.2015 Указания

Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация Какви и колко документи ще се приложат към данъчната декларация зависят от това какви доходи се декларират с нея. Служебна/и бележка/и за доходите от трудови правоотношения, издадена /и от работодателя; Служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност (от извънтрудови правоотношения, авторски възнаграждения и др., т. нар. [...]

Виж целия документ

данъци 2015, документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация, приложения към данъчна декларация,

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

13.01.2015 Указания

Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки. По закон, от заплатата на осигуряващите се в универсален пенсионен фонд лица се отделят средства за бъдещата им пенсия, които се превеждат в Националната агенция по приходите (НАП) и оттам по лична осигурителна партида в съответния фонд на избрано от тях пенсионнoосигурително дружество. [...]

Виж целия документ

Допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително осигуряване в НОИ, местене от частен фонд, УПФ,

Плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет

12.01.2015 Указания

За да плащате данъци и осигурителни вноски по интернет трябва: Да регистрирате банкова си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка. Да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания на ePay.bg Регистрация в сайта на НАП. Регистрацията се извършва, като попълните онлайн [...]

Виж целия документ

Плащане на данъци по интернет, Плащане на осигурителни вноски по интернет,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.