Декларация от самотен родител за гледане на дете

24.11.2014 Бланки

Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2 ( Ново, ДВ, бр. 72 от 2004г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ от родител, който сам се грижи за отглеждане на детето Подписаният: ……………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност) декларираме, че за отглеждане на детето ………………………………………………………………………………………… (трите имена на [...]

Виж целия документ

декларация бланка отпуск, Декларация от самотен родител, отпуск гледане дете, самотен родител,

Декларация за отпуск за гледане на дете от бащата или бабата

22.11.2014 Бланки

Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 (Предишно приложение № 1, изм., ДВ, бр. 54 от 2001г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 от КТ от бащата (осиновителя) или от един от родителите на майката (осиновителката) или бащата (осиновителя) Подписаните: ……………………………………………………………………………………… (трите имена [...]

Виж целия документ

деклереция за отпуск гледане дете, отпуск по майчинство за бабата, отпуск по майчинство за бащата,

Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/

21.11.2014 Бланки

Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т.2 ( ДВ, бр. 96 от 2006 г.) Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ от майката /осиновителката/ Подписаната: ……………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност) декларираме, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал.1 или 6 от [...]

Виж целия документ

Декларация за отпуск по чл. 163 ал. 1, декларация от майката гледане дете, отпуск гледане дете декларация,

ЗАКОН за семейни помощи за деца

17.11.2014 Закони и правилници

ЗАКОН за семейни помощи за деца Обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 1.04.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от [...]

Виж целия документ

ЗАКОН за семейни помощи за деца, помощи за деца, семейни помощи за деца,

Регулирана професия

15.11.2014 Наредби

„Регулирана професия“ е дейност или съвкупност от дейности: включена в Списъка на регулираните професии в Република България; от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората; упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата [...]

Виж целия документ

Регулирана професия, Регулирани професии в България, списък регулирани професии,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.