Наемане на Работа на Непълнолетни

29.09.2015 Указания

При наемане на работа на непълнолетен, навършил 16 години: Наличието на 16  годишна възраст не е достатъчно основание за постъпване  на работа .   Законодателството  поставя определени  ограничения ,  поради което следва да се осъществят поетапно различни  процедури до достигане на крайния акт –  сключването на договор  с непълнолетен . А/ ОЦЕНКА НА РИСКА Лицата от [...]

Виж целия документ

наемане навършили 16 години, Наемане Непълнолетни, назначаване 16 годишни, необходими документи наемане на 16 години, процедура назначаване непълнолетни,

Тестове по Български език и Математика за 2015/16 година

26.09.2015 Указания

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година Посочени са и мотивирани промените в изпитните тестове за Национално Външно Оценяване по Български език и Литература, и математика на учениците от VII клас  при завършване на учебната 2015/16 година. Мотиви за [...]

Виж целия документ

НВО 2015/16 примерни тестове, примерни тестове БЕЛ 2015/16, примерни тестове Математика 2015/16, промени в тестове за 7 клас, тестове за 7 клас 2015/16,

Постановление за Допълнителни Средства за Физическо Възпитание и Спорт

18.09.2015 Наредби

Постановление за допълнителни разходи за физическо възпитание и спорт за 2015 година в училищата с приложение таблица на на средствата  по общини. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Виж целия документ

допълнителни средства за спорт в училище, допълнителни трансфери за ФВ, ПМС №231 от 31.08.2015, постановление допълнителни средства за физическо възпитание,

Наредба за Качеството на Професионалното Образование

17.09.2015 Наредби

Наредба № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение Подобни документи МОДЕЛ ЗА ПАРТНЬОРСТВО „ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ПРЕДПРИЯТИЕ”

Виж целия документ

наредба качество професионално образование, наредба качество професионално обучение, наредба №2 от 08.09.2015, професионално образование,

Наредба за Провеждане на Обучение чрез работа

16.09.2015 Наредби

НАРЕДБА ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Наредба № 1 от 08.09.2015 г.за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Виж целия документ

НАРЕДБА ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, НАРЕДБА №1 ОТ 08.09.2015, ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.