Skip to contentPosts by: администратор

 1. Паричните средства за физическо възпитание и спорт 2020 г. февруари 29, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 3. Правилник Възпитателни училища – интернати февруари 25, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Указания за попълване на заявление за командировка февруари 20, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Указания за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск февруари 19, 2020

  Публикувано в Указания.

 6. Наредба за административното обслужване февруари 19, 2020

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

 7. Нормативи за издръжка на обучението за един студент февруари 7, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 8. Кандидатстване Иновативно Училище за 2020/2021 г. януари 25, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Мотивирано предложение за преместване на ученик януари 24, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. НВО Х клас – Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика януари 22, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 11. Проект „Образование за утрешния ден“ януари 22, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците януари 22, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 13. Механизъм за научни консултации от БАН януари 22, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 14. График на Кандидатстудентската борса’2020 януари 16, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Защитени от държавата специалности от професии за 2020/21 г. януари 10, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Постановления.

 16. Данъчна кампания 2020 януари 3, 2020

  Публикувано в Декларации, Правилници.

 17. Данъчни облекчения за 2019 година декември 24, 2019

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Наредби, Наредби и постановления, Правилници.

 18. Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година декември 20, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания декември 13, 2019

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 21. Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас декември 6, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Средищни и защитени детски градини и училища 2019/20 декември 6, 2019

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 23. Наредба №24 от 2019 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност ноември 20, 2019

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Постановление №266 на МС от 22.10.2019 г. за допълнителни средства за физическо възпитание ноември 19, 2019

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 25. Анекс към КТД в образованието подписан на 12.11.2019 г. ноември 13, 2019

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.