Skip to contentPosts by: администратор

 1. Правила за определяне заплатите на директорите април 20, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 2. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап април 12, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Противодействие на тормоза и насилието в образованието април 11, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Правила за прием в V клас в Софийска математическа гимназия за 2018/19 г. април 4, 2018

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. План – прием в VIII клас за учебната 2018/19 г. в област София – град април 1, 2018

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Прием в V и VIII клас за учебната 2018/19 г. март 31, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. График на дейностите по прием след 7 клас 2017/18 г. февруари 28, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. Kандидатстване след 7 клас 2018 година февруари 16, 2018

  Публикувано в Заповеди на МОН, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Промени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година януари 9, 2018

  Публикувано в Указания.

 10. Наредба за познавателните книжки и учебници януари 3, 2018

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 11. Списък на защитените и средищни детски градини и училища декември 21, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Искане за отлагане на платен отпуск – бланка декември 14, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 13. Наредба за приобщаващото образование ноември 24, 2017

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 14. Наредба за финансирането в системата на образованието октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Наредба за регистъра на професионалните колежи октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. Изменение и допълнение наредба №10, наредба №11 и наредба №9 октомври 5, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Изменение и допълнение на Наредба №8 за информацията и документите в образованието октомври 4, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Наредба за изменение и допълнение на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда септември 20, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Наредба за обучение на лицата получили международна закрила септември 8, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Постановление №186 за допълнителни средства за физическо възпитание и спорт септември 7, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 21. Заповеди, и график на ваканциите и матурите за 2017/18 г. август 30, 2017

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 22. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” август 22, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 23. Правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община август 11, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Постановление на МС за механизъм по обхващане и задържане в образователната система август 4, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления, Указания.

 25. Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година юли 28, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.