Skip to contentPosts by: администратор

 1. Изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование март 7, 2023

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти февруари 15, 2023

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Закон за професионалното образование и обучение февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 4. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищното образование февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 5. Намаления на цените за пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт от 1 февруари 2023 г. февруари 1, 2023

  Публикувано в Наредби и постановления, Постановления.

 6. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ януари 10, 2023

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 7. Процедура по законосъобразно налагане на санкции на ученици януари 9, 2023

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Правилници, Указания.

 8. Превозни документи от 01.01.2023 в София януари 3, 2023

  Публикувано в Наредби.

 9. Спрени превозни документи в София януари 3, 2023

  Публикувано в Наредби.

 10. Цени на превозни документи в градския транспорт в София от 2023 г. януари 3, 2023

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

 11. Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ декември 1, 2022

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 12. Процедура за уведомяване на министъра за възникнали инциденти ноември 24, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 13. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ноември 23, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 14. Национална програма „Иновации в действие“ ноември 21, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия ноември 5, 2022

  Публикувано в Други.

 16. Регистриране на кладенец за собствени нужди октомври 26, 2022

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.

 17. Рехабилитация и балнеотуризъм по здравна каса октомври 7, 2022

  Публикувано в Указания.

 18. Възстановяване на разходи за транспорт или наем на учители септември 30, 2022

  Публикувано в Други.

 19. Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование „Право“ септември 28, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

 20. Проект „Ученически практики – 2“ септември 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 21. Карти за пътуване с градския транспорт в София 2023 г. септември 17, 2022

  Публикувано в Указания.

 22. Образец на доклад за разрешаване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г. септември 8, 2022

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Изменение Наредба за нормиране и заплащане на труда септември 3, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. Заповеди за учебната 2022/23 година септември 3, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 25. Изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите август 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.