Skip to contentPosts by: администратор

 1. Промени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година януари 9, 2018

  Публикувано в Указания.

 2. Наредба за познавателните книжки и учебници януари 3, 2018

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Списък на защитените и средищни детски градини и училища декември 21, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Искане за отлагане на платен отпуск – бланка декември 14, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 5. Наредба за приобщаващото образование ноември 24, 2017

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Наредба за финансирането в системата на образованието октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. Наредба за регистъра на професионалните колежи октомври 23, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Изменение и допълнение наредба №10, наредба №11 и наредба №9 октомври 5, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. Изменение и допълнение на Наредба №8 за информацията и документите в образованието октомври 4, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 10. Наредба за изменение и допълнение на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда септември 20, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 11. Наредба за обучение на лицата пслучили международна закрила септември 8, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 12. Постановление №186 за допълнителни средства за физическо възпитание и спорт септември 7, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 13. Заповеди, и график на ваканциите и матурите за 2017/18 г. август 30, 2017

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 14. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” август 22, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. Правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община август 11, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 16. Постановление на МС за механизъм по обхващане и задържане в образователната система август 4, 2017

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления, Указания.

 17. Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година юли 28, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Критерии за Средищни и Защитени Детски Градини и Училища юли 26, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 19. Училища с национално значение юли 24, 2017

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за Облекло юли 13, 2017

  Публикувано в Бланки, Декларации, Нормативни документи в образованието.

 21. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за ДТВ юли 12, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 22. Наемане на работа на чужденци в България юни 23, 2017

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Указания.

 23. Подаване на заявление за кандидатстване в VIII клас юни 16, 2017

  Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. Заявления за кандидатстване в гимназия юни 9, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 25. Как ще се формира бала за прием след 7 клас? юни 3, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Указания.