Skip to contentPosts by: администратор

 1. Промяна графика за национални олимпиади и състезания април 6, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 2. Заповед за противоепидемични мерки от 1 до 30.04.2021г. март 31, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 3. Дистанционно обучение от 22 март март 20, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 4. Компенсиране разходите за частна детска градина март 18, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Молби и заявления, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 5. Инструктаж на ученика и квестора НВО IV клас март 18, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. НАП пуска попълнени данъчни декларации за физически лица март 16, 2021

  Публикувано в Декларации, Указания.

 7. Национални програми 2021 март 11, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 8. Подкрепа за приобщаващо образование март 3, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Национални изпитни програми за степен на професионална квалификация март 1, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Проекти за парични средства за физическо възпитание и спорт февруари 24, 2021

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 11. Прием в университет с резултатите от ДЗИ февруари 23, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. ПМС №47 от 12.02.2021 г. февруари 18, 2021

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

 13. Заповед за присъствени занятия в единични паралелки февруари 15, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 14. Заповед за противоепидемичните мерки от 1 февруари до 30 април януари 27, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. Наредба за прием в детските градини на Столична община януари 23, 2021

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. Изменени учебни програми януари 21, 2021

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Правила за определяне заплатите на директорите на училища януари 19, 2021

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Платформа за взаимопомощ на учители януари 15, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 19. Заявки за подпомагане храненето на децата и учениците януари 11, 2021

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Кандидатстване за иновативно училище за 2021/22 учебна година януари 8, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 21. Допълнение на Наредба №5 за предучилищното образование януари 5, 2021

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 22. Минимална заплата във ВУЗ януари 5, 2021

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 23. Примерна декларация за детска градина януари 3, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 24. Информация за РНК ваксина срещу COVID-19 декември 23, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 25. УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В V, VIII и XI КЛАС ЗА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА декември 22, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.