Skip to contentPosts by: администратор

 1. Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ декември 1, 2022

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 2. Процедура за уведомяване на министъра за възникнали инциденти ноември 24, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ноември 23, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 4. Национална програма „Иновации в действие“ ноември 21, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия ноември 5, 2022

  Публикувано в Други.

 6. Регистриране на кладенец за собствени нужди октомври 26, 2022

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.

 7. Рехабилитация и балнеотуризъм по здравна каса октомври 7, 2022

  Публикувано в Указания.

 8. Възстановяване на разходи за транспорт или наем на учители септември 30, 2022

  Публикувано в Други.

 9. Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование „Право“ септември 28, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

 10. Проект „Ученически практики – 2“ септември 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 11. Карти за пътуване с градския транспорт в София септември 17, 2022

  Публикувано в Указания.

 12. Образец на доклад за разрешаване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г. септември 8, 2022

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. Изменение Наредба за нормиране и заплащане на труда септември 3, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 14. Заповеди за учебната 2022/23 година септември 3, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 15. Изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите август 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 16. Изменение и допълнение на наредба №4 за учебния план август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 18. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда август 24, 2022

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 19. Компенсиране разходите за частна градина август 16, 2022

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 20. Възстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд август 2, 2022

  Публикувано в Други, Указания.

 21. Модернизация на образователна среда юли 22, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 22. Нови учителски заплати от 1 септември юли 21, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 23. Наредба за конкурсите за директори юли 12, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 24. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА ОБУЧЕНИЕТО В КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА юни 2, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 25. НП „Хубаво е в детската градина“ май 23, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.